Privacy en cookies

Privacy en cookies

KijkOpKasten | AVG & Privacyverklaring

KijkOpKasten doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met (persoons-)gegevens. Zij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De website is beveiligd middels het SSL-beveiligingsprotocol. 

Uw gegevens worden beheerd en opgeslagen door KijkOpKasten zodat aanbiedingen, facturatie of mailings kunnen worden verstuurd. Voor ieder doel verzamelen wij de gegevens apart en dient u toestemming te geven voor het opnemen van uw gegevens in ons gegevensbestand.

U heeft recht om uw gegevens in te zien, te laten verwijderen en/of te corrigeren. Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@kijkopkasten.nl.

Offerte & Facturatie: Voor het maken van een prijsaanbieding of een offerte werken wij met uw e-mailadres en andere bedrijfsgegevens.  Voor het maken van een offerte of factuur zullen we verder de volgende zaken verzamelen:  (www.kijkopkasten.nl/bedrijfsgegevens)

Mailings:  Voor het versturen van nieuwsbrieven, reclame-uitingen, etc gebruiken wij alleen uw e-mailadres. U dient  vooraf aan te geven of u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. U kunt op elk moment de nieuwsbrief stopzetten via de ‘Unsubsribe’  link onderaan de mail. 

Met wie heeft u te maken?

KijkOpKasten

KVK te Rotterdam nummer 75382024

Bank NL46 KNAB 0259 3283 83

BTW: NL001475255B41

Ook handelend onder de naam WoodIntelligence.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verhandelen, doorspelen of doorgeven. Uw gegevens worden bewaard in onze administratie tenzij u bij KijkOpKasten aangeeft uw gegevens te willen verwijderen en/of te corrigeren  Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@kijkopkasten.nl.

Bent u het niet eens met de registratie van uw gegevens? Of heeft u een klacht? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten.

KijkOpKasten gebruikt geen cookies. Wel gebruikt KijkOpKasten geanonimiseerde Google Analytics data waarbij uw IP-adres is afgeschermd van de servers van Google. 

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt KijkOpKasten geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit kan ontstaan.

Wijzigingen

KijkOpKasten behoudt zich te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aangezien worden als een aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.