Update installeren imos iX

software update imos iX

(Update) Installeren imos iX

KijkOpKasten kan de imos iX, Homag iX en 2020 software (update) installeren. Tijdens een consult kan ik bovendien de nieuwe functies demonstreren en deze gelijk aanleren aan de gebruikers.

KijkOpKasten is officieel imos Partner en op de hoogte van de laatste software ontwikkelingen. Door samenwerking met andere imos Partners wereldwijd heb ik toegang tot een groot kennisnetwerk en ben ik op de hoogte van de nieuwe innovaties.

Software update voor imos iX installeren

Ongeveer elke maand brengt imos een nieuwe software update uit. Deze zogenaamde patch is niet verplicht om te installeren en is ook niet nodig om altijd uit te voeren. Een patch brengt over het algemeen geen nieuwe functies maar wel oplossingen voor mogelijke problemen. Ieder jaar brengt imos een zogenaamde ‘Service Release’ uit. Deze Service Release afgekort als ‘SR’ wordt dan vaak aangeduid met een nummer. Op het moment van schrijven is SR1 de meest recente versie van imos iX 2019. (April 2020)

Kan ik zelf een imos iX update installeren?

Iedere imos iX gebruiker kan zelf zijn update uitvoeren maar de ervaring leert dat dit vaak word uitbesteed aan een software partner. KijkOpKasten kan uw imos iX software update uitvoeren indien u een actief onderhoudscontract heeft. Een onderhoudscontract – gekocht bij uw software leverancier – geeft u recht op de laatste software versie. Als u de software-update door KijkOpKasten wilt laten uitvoeren neem dan contact op.

Instructie: zelf een software update installeren.

In de volgende video leg ik stap voor stap uit hoe je als imos iX gebruiker een software update zelf uit kan uitvoeren. Let op: maak altijd eerst een back-up. KijkOpKasten is niet verantwoordelijk voor fouten die voortkomen uit het zelf uitvoeren van updates.

Werken op recente software; de voordelen.

KijkOpKasten helpt graag om de nieuwe iX 2019 software te installeren en deze aan uw medewerkers uit te leggen. Uw imos software updaten naar versie iX2019 heeft de volgende voordelen. Bekijk de video met de top 10 nieuwe functies van de software.  

iX CAM

Verbeteringen zijn doorgevoerd op het gebied van de machine-aansturing van imos iX CAM.

NIEUWE iXplorer en ARTIKEL bibliotheek

Met de nieuwe 'iXplorer' is het mogelijk om makkelijker te navigeren in de tekening en is er een verbeterde menu structuur. Met de artikelbiblitoheek kan nu makkelijker worden gezocht.

Nieuwe roomplanner

In de nieuwe roomplanner kan de ruimte nu nog beter worden getekend. Ook kan worden gewerkt met zogenaamde kolommen die uitsneden uit de meubels kunnen maken.

TEKENINGOPMAAK

Middels de verbeterde tekeningopmaak kunnen de afmetingen in andere lagen worden gezet.

Update advies; moet ik altijd updaten?

Productiebedrijven zijn lang niet altijd blij met regelmatige software updates. Zo moeten medewerkers worden geschoold in nieuwe werkwijze van de software en zullen sommige processen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Toch adviseer ik bedrijven werkend in de interieurbouw om updates niet te lang uit te stellen. Dit kan problemen opleveren op het moment dat we een update moeten doen terwijl er ook opdrachten geproduceerd moeten worden. 

KijkOpKasten denkt graag mee om een overstap op nieuwe software zo vlekkeloos mogelijk te laten maken. Zo is het mogelijk om de installatie buiten kantooruren te laten plaatsvinden en een training bijvoorbeeld s’avonds. (Natuurlijk kan het ook gewoon tijdens kantooruren). 

Vanaf de tweede grote release (SR2) is de update vaak geschikt voor uitrol naar alle productiebedrijven.

Ik raad u in ieder geval aan om de software altijd op tijd te laten upgraden naar een nieuwere versie. Zeker als bepaalde modules ‘End of life’ zijn. End of life betekent in dit geval dat de softwareontwikkelaar aangeeft bepaalde modulen niet meer in de toekomst te gaan ondersteunen. Dit kan het geval zijn als er nieuwe functies zijn die door andere modules zijn vervangen. Maar ook het besturingssysteem van een computer speelt een rol. De laatste softwareversie is vaak getest op de laatste variant van Microsoft Windows. Zo kan het dus voorkomen dat Windows 7 en 8 niet meer worden ondersteund. KijkOpKasten adviseert en begeleid u graag in dit proces. 

imos ix 2019

imos iX software installatie

Nieuwe software installatie

Voor een nieuwe software installatie vraag ik om contact op te nemen met KijkOpKasten. Ik kan je helpen om de software te installeren op één computer en/of server.

Ik heb er bewust voor gekozen om geen video te maken hoe de installatie van de imos iX software in zijn werk gaat. Dit omdat dit afhankelijk is van een server of locale (installatie op eigen PC) installatie. Ook heeft het vaak betrekking op instellen van zogenaamde Firewalls die het dataverkeer begeleiden, licenties, etc.

Wil je meer weten over de services die KijkOpKasten voor jouw bedrijf kan betekenen? Bel of maak direct een afspraak!

Klaar voor de installatie?

KOM IN CONTACT MET KIJKOPKASTEN!